آزمایشگاه و کنترل کیفیت امروزه برای رسیدن به یک محصول با کیفیت ، ابزار های آزمایشگاهی گوناگونی دسترس می باشد که بدون بهره گیری از آنها امکان تولید محصول با کیفیت وجود ندارد همچنین وجود آزمایشگاه و کنترل مستمر ، کالای یکنواخت تر و ضایعات کمتر را دربردارد. بطور کلی آزمون ها از ورود مواد اولیه تا خروج محصول و تائید نهایی در این شرکت انجام می گیرد. از جمله آزمونهای صورت گرفته می توان موارد ذیل را ذکر کرد.

آزمون مقاومت در برابر اکسیداسیون(oit )  

آزمون دانسیته

آزمون میزان درصد دوده

آزمون پخش دوده

آزمون فشار هیدرواستاتیک

آزمون ترکیدگی

آزمون کشش

آزمون مقاومت حلقوی کوتاه و بلند مدت

آزمون انعطاف پذیری

آزمون مقاومت در برابر اکسیداسیون

ارتباط با ما